Zainstaluj przeglądarkę Firefox i dodaj MetaGer

Czym jest domyślna wyszukiwarka?

Z MetaGer jako domyślną wyszukiwarką można poinstruować przeglądarkę, aby automatycznie korzystała z MetaGer po wprowadzeniu zapytania do paska adresu.

Otwórz/zamknij pasek nawigacji