Widżet MetaGer

MetaGer do zainstalowania na swojej stronie internetowej. Aby to zrobić, wybierz miejsce, w którym chcesz wyszukiwać:

Uwaga: Nie wolno używać tego widżetu, jeśli jego implementacja sugeruje, że MetaGer jest Twoją usługą lub że Twoja witryna jest prawdziwą stroną główną MetaGer (wszystko to już się zdarzyło). Dlatego szczególnie zabronione jest usuwanie naszego logo.

Otwórz/zamknij pasek nawigacji